Grunnkurs i Acem-meditasjon. Helgekurs

Kurstype: Grunnkurs i Acem-meditasjon

Acem-meditasjon er en enkel og virkningsfull teknikk, som er lett å utføre. Den er utviklet av leger og psykologer i Norge, gjennom mer enn femti år. Teknikken gir avspenning og stressreduksjon, og en mulighet til økt selvforståelse.

Acem er en frivillig organisasjon, med en unik kompetanse på meditasjon. Om du ønsker det, får du god oppfølging og veiledning.

Grunnkurs i Acem-meditasjon. Helgekurs

Påmelding

Kurset starter
Lørdag 9. februar 2019, kl 10:00
Kurset slutter
Søndag 10. februar 2019, kl 14:00
Sted
Kursnummer
V19071
Velg riktig pris for deg

Finished

På et grunnkurs i Acem-meditasjon lærer du:

  • Acem-meditasjon - læres på første møte
  • Enkle begreper fra Acems unike meditasjonspsykologi. Disse hjelper deg å forstå meditasjonen og prosessen den åpner for
  • Hvordan du kan bruke Acem-meditasjon for stressmestring og selvutvikling.
  • Nytt fra meditasjonsforskning

For å få best utbytte av kurset, anbefales daglig meditasjon i kursperioden. Det trengs erfaring for å forstå teknikken og hvordan den virker.

Dette kurset går fra kl. 10:00 til 14:00 både lørdag og søndag. Boken Mer å hente - håndbok for brukere av Acem-meditasjon er inkludert i grunnkurset.

Vil du vite mer før du melder deg på?

 

Kurset arrangeres av Acem Norge

Informasjon

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056. Husk da å oppgi navn på deltager + kursnummer, som finnes på denne siden.

Kursledere

Vibeke Videm

Professor i imunologi, NTNU, Trondheim og overlege ved Blodbanken, St. Olavs Hospital. Kurslærer i Acem.


Arild Brandrud Næss

Førsteamanuensis.

Moderator i Acem-meditasjon.