Grunnkurs i Acem-meditasjon. Helgekurs

Kurstype: Grunnkurs i Acem-meditasjon

Acem-meditasjon er en enkel og virkningsfull teknikk, som er lett å utføre. Den er utviklet av leger og psykologer i Norge, gjennom mer enn femti år. Teknikken gir avspenning og stressreduksjon, og en mulighet til økt selvforståelse.

På grunnkurset vil du lære selve teknikken, men også noen enkle begreper fra Acems mediasjonspsykologi. Disse vil hjelpe deg til å forstå meditasjonen bedre.

Acem er en frivillig organisasjon, med en unik kompetanse på meditasjon. Du får god oppfølging og veiledning.

Grunnkurs i Acem-meditasjon. Helgekurs

Påmelding

Kurset starter
Lørdag 10. mars 2018, kl 10:00
Kurset slutter
Søndag 11. mars 2018, kl 14:00
Sted
Kursnummer
V18073
Velg riktig pris for deg

Finished

Informasjon om grunnkurs over en helg:

Dette grunnkurset går lørdag og søndag, fra kl. 10:00 til kl. 14:00 begge dager.

Du lærer:

  • Meditasjonsteknikken
  • Meditasjon for stressmestring
  • Meditasjon for selvutvikling
  • Nytt fra meditasjonsforskning
  • Hvordan bruke teknikken etter grunnkurset

Acem-meditasjon gir avspenning, energi og personlig utvikling. Regelmessig daglig meditasjon gir best effekt, men teknikken kan også praktiseres etter behov.

Antall deltagere på grunnkurset ligger vanligvis rundt 5-15 personer. Undervisningen veksler mellom veiledning i teknikken og innlegg om hvordan metoden virker. Du trenger ikke ha med deg noe eller ha på deg spesielle klær, Acem-meditasjon utføres sittende i en stol. Gruppen får også tilbud om å prøve en lengre meditasjon sammen (90 min) en gang etter kurshelgen. Langmeditasjon forsterker utbyttet og forståelsen av Acem-meditasjon.

Vil du vite mer før du melder deg på kurs?

 

Kurset arrangeres av Acem Norge

Informasjon

Alternativt kan du betale inn kursavgiften til kontonr. 6026.05.04056. Husk da å oppgi navn på deltager + kursnummer, som finnes på denne siden.

Kursledere

Vibeke Videm

Professor i imunologi, NTNU, Trondheim og overlege ved Blodbanken, St. Olavs Hospital. Kurslærer i Acem.