Første fortsettelseskurs: M1

Kurstype: M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Har du lært Acem-meditasjon? M1 bringer deg videre i utviklingen. Du lærer å forstå meditasjonen bedre, gjennom å gå noe lenger inn i det teoretiske perspektivet på Acem-meditasjon. Målet er imidlertid ikke teoretisk forståelse for sin egen del, men at du mediterer bedre. Det kan gi litt mer avspenning, litt mer energi, og litt bedre utnyttelse av egne styrker og ressurser.

M1 - Fra ledig metodelydgjentagelse til meditasjonsprosess

Påmelding

Kurset starter
Onsdag 14. mars 2018
Siste kursdag
Onsdag 18. april 2018
Tidspunkt
kl 19:00 - kl 21:15
Sted
Kursnummer
V18104
Velg riktig pris for deg

Finished

Kurset går over fem kvelder. I utgangspunktet blir det hver uke, med unntak av påskeuken. Det kan også tilpasses ettersom når deltakerne kan. Hvert av de fem møtene tar for seg ett av følgende tema:

  • regelmessighet
  • metodelyd
  • konsentrasjon
  • ledighet
  • metatanker

Utgangspunktet er et kurshefte med korte meditasjonspsykologiske tekster og spørsmål for diskusjon. Drøftelsen av egne erfaringer hjelper deg å bli bevisst din egen måte å meditere på. Det blir lettere å utnytte metodens potensial for avstressing og personlig utvikling.

Hvert møte varer inntil to og en halv time og inkluderer 30–45 minutter meditasjon. Kurset ledes av en kvalifisert kurslærer eller moderator i Acem-meditasjon.

M1 er godt egnet som første trinn etter grunnkurset. Best utbytte for du om du praktiserer Acem meditasjon regelmessig. Kurset er ypperlig dersom du har lyst til å komme inn i en rutine igjen etter et avbrekk.

 

Kurset arrangeres av Acem Norge

Kursledere

Åse Helen Tveitane

Jobber som spesialrådgiver i Trøndelag fylkeskommune. Moderator i Acem og yogalærer i Norsk Yoga-skole.


Arild Brandrud Næss

Førsteamanuensis.

Moderator i Acem-meditasjon.