Første fortsettelseskurs M1

Kurstype: M1 - første fortsettelseskurs i Acem-meditasjon

M1 bringer deg videre i utviklingen. Du lærer å meditere bedre. Det gir økt avspenning og energi og hjelper deg til mer effektiv stressmestring og spenningsbearbeidelse. Prosessen åpner for bedre utnyttelse av egne styrker og ressurser.

M1 - første fortsettelseskurs i Acem-meditasjon

Kursfakta

Pris
kr 930,00
(heltidsstudenter: kr 460,00)
Kurset starter
Tirsdag 28. januar 2014
Siste kursdag
Onsdag 9. april 2014
Tidspunkt
kl 18:00 - kl 20:15
Sted
Kursnummer
V14102

Finished

Hvert av de fem møtene på M1 tar for seg ett tema:

  • regelmessighet
  • metodelyd
  • konsentrasjon
  • ledighet
  • metatanker

Utgangspunktet er et kurshefte med korte meditasjonspsykologiske tekster og spørsmål for diskusjon. Drøftelsen av egne erfaringer hjelper deg å bli bevisst din egen måte å meditere på. Det blir lettere å utnytte metodens potensial for avstressing og personlig utvikling.

Hvert møte varer inntil to og en halv time og inkluderer 30–45 minutter meditasjon. Kurset ledes av en kvalifisert kurslærer eller moderator i Acem-meditasjon.

M1 er godt egnet som første trinn etter grunnkurset.

 

Kurset arrangeres av Acem

| Mer

Informasjon

Erik Nesvold vil også delta som kurslærer.

Kurset går med 2-3 ukers mellomrom mellom møtene

Kursledere

Cathrine Pedersen

Prosjektleder ledelse og organisasjonsutvikling i Posten Norge AS. Kurslærer i Acem.