Arbeid og avspenning

Kurstype: Avspenning og stressmestring

Kurset for ledere, medarbeidere i HR- eller Personalavdelinger, HMS-medarbeidere og ansatte i bedrifter med høyt stressnivå.

Arbeid og avspenning

Kursfakta

Pris
Kurset starter
Torsdag 2. mars 2017, kl 10:00
Kurset slutter
Lørdag 4. mars 2017, kl 14:00
Sted
Kursnummer
V17950

Finished

Kurset arrangeres av Fagakademiet i samarbeid med Acem og Norsk Yoga-skole og er et spesialkurs for alle som er opptatt av enkle metoder for effektiv stressmestring og avspenning.

Kurset kan bygge opp din psykiske kondis, øke din arbeidslyst, din arbeidsevne og forebygge stressplager.

Kurset egner seg for alle med interesse og behov for effektive avspenningsteknikker. For ledere som vil vite hvordan stress påvirker arbeidsytelsen og hvordan helsereduserende stress kan motvirkes. For alle som arbeider innen helse, omsorg og undervisning, alle som er engasjerte i forebyggende HMS-arbeid og IA-tiltak enten de er ledere, mellomledere, saksbehandlere, tillitsvalgte eller verneombud.

Kurset er utviklet i samarbeid med Fagakademiet (Norges største kunnskapsformidler til offentlig sektor) og er godkjent i deler av spesialist- og etterutdannelsen av leger, fysioterapeuter, sykepleiere og ergoterapeuter.

Kurset er åpent for alle, og ingen forkunnskaper er nødvendig.

           
  Du lærer om:
 Ulike avspenningsteknikker
 Forskning på effekten av meditasjon
 Hvordan stress påvirker hjerne og kropp
      Du instrueres i:
Klassisk yoga og kontoryoga
Acem-meditasjon og Kroppsmeditasjon
           
  Du oppnår:
 Stressmestring - Avspenning – Overskudd
 Kompetanse til å gi gode råd
     

Fornøyde deltakere:

Les hva tidligere deltakere sier om kurset

           

Bevist at Acem-meditasjon virker

For hvem

Ansatte med interesse for avspenning! Medisinsk personell, bedriftshelsetjeneste og alle som er engasjerte i forebyggende HMS-arbeid og IA-tiltak som ledere, mellomledere, saksbehandlere, tillitsvalgte eller verneombud. For alle som arbeider innen helse, omsorg og undervisning.

- Høy faglig standard og stort utbytte

Godkjent

Den Norske Legeforening har godkjent kurset med 20 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning for spesialiteten allmenmedisin, samt 10 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning for spesialiteten samfunnsmedisin.

Norsk Sykepleierforbund har godkjent kurset som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 15 timer.

Norges Fysioterapeutforbund har godkjent kurset med 16,5 timer innen deler av etter- og videre-utdanning.

Norsk Ergoterapeutforbund har godkjent kurset med 16 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Arbeidshelse, Allmennhelse og Psykisk helse.

Program

Variert sammensatt program som gir kunnskap, egenerfaring og rekreasjon. Se hele programmet og brosjyren her.

Medarrangør er Fagakademiet Region Sør

 

Kurset arrangeres av Acem

| Mer

Informasjon

Informasjon om praktiske forhold og kursledere kommer når den foreligger

Kursledere

Øyvind Ellingsen

Overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital og professor ved Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim. Meditasjonslærer i Acem.


Maria S. Gjems-Onstad

er privatpraktiserende psykolog, spesialist i klinisk psykologi. Maria underviser på spesialistutdannelsen av psykologer. Meditasjonslærer i Acem.


Anne Friis-Baastad

er utdannet fysioterapeut og tidligere leder av Norsk Yogaskole. Kurslærer i Acem.


Morten Wærsted

Dr.med. Spesialist i arbeidsmedisin. Overlege ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Kurslærer i Acem.


Ruth Hørgård Fagerhaug

Bedrifts-fysioterapeut. Spesialist i forebyggende helse- og miljø-arbeid MNFF. Yogalærer. Kurslærer i Acem.


Svend Davanger

Svend er Professor ved Seksjon for Anatomi, på Medisinsk Fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er kurslærer i Acem.