Acem Forum: Skyldig eller ikke skyldig

Kurstype: Acem Forum

Hvor rasjonelle er vi når vi vurderer om en person snakker sant?

Et spennende Acem Forum! I det gamle Kina ble den mulige løgner tvunget til å tygge rispulver og spytte det ut. Løgneren var avslørt hvis pulveret var tørt. Metoden kan ha gitt stor oppklaringsprosent i kriminalsaker, men vil neppe oppfylle moderne krav til bevis utover rimelig tvil.

Det har alltid vært viktig å kunne skille mellom sannhet og løgn. Vi tenker oss gjerne at det å lyve forårsaker en fysiologisk aktivitet hos løgneren. Hvis vi får øye på den, kan vi avsløre løgnen. Vitnepsykologisk forskning har de siste 50 år vært på jakt etter registrerbare fysiske uttrykk som følger løgnen.

Acem Forum

Påmelding

Dato
Onsdag 1. november 2017
Tidspunkt
kl 18:00 - kl 20:00
Sted
Velg riktig pris for deg

Finished

Jon Høyland, som er ekstraordinær lagdommer i Gulating og kurslærer i Acem, ser særlig på hvilke utfordringer dommerne står overfor når de skal avgjøre skyldspørsmålet i straffesaker. Vitner er som regel de viktigste bevis i en sak.

Hvordan kan dommeren avgjøre om et vitne lyver? Hva om personen selv tror at han forteller sannheten? Hva kan villede dommeren? Hva betyr dommerens egen psykologi for evnen til å foreta en rasjonell vurdering?

Og når vi først er der: Er det noen sammenheng mellom psykologiske feilkilder i dommerens bevisvurdering og våre feilkilder i meditasjonsutførelsen? Ved at våre metatanker fordreier vår virkelighetsoppfatning i meditasjonen slik dommerens virkelighetsoppfatning fordreies av irrasjonelle indre prosesser utløst av vitners atferd i retten?

 

Kurset arrangeres av Acem

Informasjon

Vi holder en halvtimes fellesmeditasjon fra kl. 17.00. Du kan få kjøpt suppe i pausen før seminaret starter. Vi byr på te og frukt. Du kan betale med kort, Vipps eller kontanter.

Kursledere

Jon Høyland

Sorenskriver, kurslærer i Acem.