Yoga: Hvordan lytte til deg selv bedre?

Med disse tre spørsmålene fra yogalærer Jørgen Rafn kommer du tettere på deg selv.

For en tid tilbake deltok jeg på et kurs der et av temaene var hvordan vi lytter til hverandre, og hva som kjennetegner en god lytter. Vi snakket om å la den som snakker få plass, være nysgjerrig, og være vâr for det som blir formidlet.

En litt for overivrig lytter, vil ha vanskeligere for å ta imot det som blir sagt, og lett for å avbryte og på et vis stanse flyten til den andre. En sensitiv lytter kan i noen grad utsette sitt eget, og må ikke nødvendigvis forsøke å dytte sitt eget på den andre. Tilsvarende er det når vi lytter innover: Hvis vi blir for investert i at det skal være slik eller slik, er det lett å miste noe av sensitiviteten for det som ér i øyeblikket.

Tilbake på yogamatten, vekket dette tanker om hvordan vi lytter til oss selv når vi gjør yoga. Lytter jeg på en kald, streng, kritisk måte, der jeg leter etter feil eller mangler ved meg selv? Eller lytter jeg med en viss aksepterende, nysgjerrig og sensitiv holdning til meg selv? Eller noe midt imellom?

Ofte blir vi fanget i forestillinger om at vi burde komme lenger inn i øvelsen, at vi bør ta i mer, at vi ikke gjør det godt nok, eller noe annet. Som regel er vi ikke bevisst disse tankene, vi bare handler ut i fra dem. Slik blir din yoga-utøvelse også preget av dine bevisste og ubevisste tanker og selvbilder.

I Acem-meditasjon kalles dette meta-tanker, som er de selv-evaluerende tankene, der vi vurderer vår egen aktivitet eller verdi. Meta-tankene påvirker også vår måte å gjøre yoga på. For å få mere ut av dine yoga-stunder, inviterer vi deg til å reflektere litt rundt disse spørsmålene før du gjør yoga neste gang:

Q: Hvordan “lytter” du til deg selv mens du gjør yoga? Lytter du på en streng, usikker, eller vennlig måte?

Q: Kjenner du igjen noen selv-evaluerende tanker? Hvordan påvirker det din yogautførelse?

Q: Hvordan er det for deg at det er slik?

  • Jørgen Rafn

    Yoga-lærer i Norsk Yoga-skole. Konsulent innen konflikthåndtering.