Acem arrangerer jevnlig meditasjonsmøter, hvor du kan meditere noe lenger enn du gjør i hverdagen.

På en langmeditasjon i Acem får du dette:

  • Anledning til å meditere noe lengre enn du gjør i hverdagen. Det gir mer avspenning
  • Mulighet til å drøfte meditasjonen med en erfaren veileder
  • Motivasjon til å holde på videre. Meditasjon er en alene-aktivitet, og det kan være fint å snakke med andre

I Acem-sammenheng er hverdagsmeditasjonen viktigst. Den jevnlige avspenningen gjør at noe får bygge seg opp over tid. 

Samtidig kan langmeditasjon forsterke utbyttet av meditasjonen. Du får mer tak i det som rører seg i tankestrømmen. 

Møter med langmeditasjon

Langmeditasjon

Markens gate 37, Kristiansand
Tirsdag 6. august 2019 kl 18:30
Sporveisgaten 37, Oslo
Torsdag 15. august 2019 kl 17:30
Myrengveien 57, Tromsø
Torsdag 15. august 2019 kl 18:30
Henrik Steffens gt 21, Stavanger
Torsdag 15. august 2019 kl 19:00
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Søndag 25. august 2019 kl 18:30
Marken 17, Bergen
Søndag 25. august 2019 kl 18:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Søndag 1. september 2019 kl 17:30
Markens gate 37, Kristiansand
Tirsdag 3. september 2019 kl 18:30
Henrik Steffens gt 21, Stavanger
Tirsdag 3. september 2019 kl 19:00
Marken 17, Bergen
Mandag 9. september 2019 kl 18:00
Sporveisgaten 37, Oslo
Onsdag 18. september 2019 kl 17:30
Kirkeveien 313, Nøtterøy
Onsdag 18. september 2019 kl 18:30
Myrengveien 57, Tromsø
Onsdag 18. september 2019 kl 18:30
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Søndag 22. september 2019 kl 10:30
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Søndag 29. september 2019 kl 10:30