Acem Kommunikasjonskurs 2017

Kurstype: Kommunikasjonskurs

På Acems kommunikasjonskurs tar du tak i livet. Beveger deg bak fasadene og lærer å se nye dimensjoner i samspillet mellom mennesker. Du styrker evne til empati og forståelse, og utvikler emosjonell intelligens. Kurset er også godt egnet for den som deltar for første gang på komm-kurs.

kommunikasjon

Kursfakta

Pris
Kurset starter
Lørdag 29. april 2017, kl 13:00
Kurset slutter
Søndag 7. mai 2017, kl 14:00
Sted
Kursnummer
V17400

Våre roller som arbeidstakere, ledere, partnere eller foreldre forutsetter evne til å forstå kommunikasjonen bak ordene, kjenne egne reaksjonsmåter og vite hvordan man blir oppfattet av andre. Et kommunikasjonskurs gir god trening og erfaring som kommer til nytte både i barneoppdragelse, parforhold, medarbeidersamtaler, konfliktløsning, ledelse, personalbehandling og selvforståelse.

Les også: Deltakere om utbyttet av Acems kommunikasjonskurs

Sentrale aktiviteter 
Det er to daglige møter i kommunikasjonsgruppen, til sammen fire og en halv time hver dag. I tillegg består programmet av praktiske fellesoppgaver og selvevalueringer, der deltakerne tydeliggjør sine reaksjoner og sin utvikling under kurset, bl.a. ved å fylle ut spørreskjemaer og gi feedback til hverandre. Uledede grupper arbeider med evaluering og konflikthåndtering, ser på livshistorie, livstemaer og relasjoner. Det faste programmet utgjør syv-åtte timer av kursdagen.

Kommunikasjonsgruppen har seks til ni deltakere og en eller to ledere. Den preges av trygg refleksjon og rolig bearbeidelse. Deltakerne deler tanker og følelser om tilværelsen og sosiale relasjoner, og arbeider med å forstå seg selv og sin måte å delta på. Oppmerksomheten kan veksle mellom det som utspiller seg i gruppen og det som vekkes av minner hos den enkelte fra fortid og nåtid i familie og arbeid.

Bakgrunn 
Kommunikasjonskurset bygger på kompetanse som er utviklet i Acem gjennom mer enn 40 år i et miljø med flere leger og psykologer opptatt av meditasjon og selvinnsikt. Den første kommunikasjonsgruppen ble holdt i 1970. Siden begynnelsen av 1980-årene har Acem arrangert kommunikasjonskurs årlig.

Program for 1. dag 
Fra 09.00       Innsjekking
13.00 – 14.00 Lunsj
14.15 – 14.45 Kursåpning
14.50 – 15.30 Forberedelsesmøte i hver gruppe
15.30 – 17.00 Kommunikasjonsgrupper
17.45 – 18.30 Mulighet for fellesmeditasjon
18.30 – 19.30 Middag
20.00 - 21.30 Kommunikasjonsgrupper
21.30 -         Sosialt, dagbok og dagsrapport

Program for en typisk dag

08.15 – 09.00 Frokost
09.30 – 12.00 Kommunikasjonsgrupper
12.15 – 13.00 Lunsj
13.15 – 16.15 Fellesoppgaver, tur, selvevaluering
16.15 – 17.45 Kommunikasjonsgrupper
18.00 – 18.30 Mulighet for fellesmeditasjon
18.30 – 19.30 Middag
19.30 – 21.15 Uledede grupper
21.30 - 23.00 Sosialt, dagbok og dagsrapport
23.00 - Ro

Deltakerne er forventet å bo på stedet, delta på alle gruppemøter og fullføre alle oppgaver. Man bør ikke ha andre utenforliggende forpliktelser mens kurset varer. Det er ikke anledning til å nyte alkohol under kurset. Det er ingen spesielle forutsetninger for deltagelse ut over ønsket om å arbeide med egen væremåte og samspill med andre.

Arbeidsform 
Grupper med seks til ni deltakere. En eller to ledere. To møter daglig, tilsammen 4,5 timer. Uledede grupper med konflikthåndtering mm. Dessuten fellesoppgaver, selvevaluering og feedback i 2-3,5 timer daglig. I alt 7-8 timer.

Kursbevis
Deltakerne mottar kursbevis.

Her finner du mer informasjon om Acems kommunikasjonskurs

 

Kurset arrangeres av Acem International School of Meditation

| Mer

Informasjon

Informasjon om innkvartering og praktisk, adkomst og transport til Halvorsbøle, samt adresse, telefon og kontaktinformasjon.

 

Informasjonsbrosjyre finner du her. Alternative registration and payment method
It is also possible to register by sending a message to Acem and paying in euro by international bank transfer to:
● SWIFT/BIC: NDEANOKK
● IBAN NO: NO8060260497238
● Recipient: Acem, Pb 2559 Solli, NO-0202 Oslo, Norway
● Bank: Nordea Bank Norge ASA, Pb 1166 Sentrum, NO-0107 Oslo, Norway
● Include the following information: “Course number (to be found above) + name of participant(s)"
● Your registration will be valid upon receipt of your payment.

Kursledere

Are Holen

Lege og psykolog. Professor i medisin ved NTNU. Acems stifter.