Acem

  • Acem
  • Postboks 2559 Solli
  • 0202 Oslo
  • Norge
  • +47 23 11 87 00
  • acemSPAMFILTER@acem.no
    Riktig epost-adresse får du ved å fjerne de store bokstavene.
Acem ble stiftet i 1966 og er i dag den største meditasjonsorganisasjonen i Norge. Fra starten begynte arbeidet med å utvikle en meditasjonspsykologi med faglig og vestlig forankring. Det står allsidig kompetanse bak, bl.a. leger og psykologer.

Kommende kurs arrangert av Acem

Dato
Tittel
Kurstype
Sted
25. januar, 2017
Veiledningsgruppe i Acem-meditasjon
Sporveisgaten 37, Oslo
25. januar, 2017
M1 - første fortsettelseskurs i Acem-meditasjon
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
26. januar, 2017
Acem Forum
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
30. januar, 2017
Yoga Flow
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
30. januar, 2017
Yoga for gravide
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
3. februar, 2017
Yoga helgeretrett
Halvorsbøle, Hadeland
3. februar, 2017
Grunnkurs i Acem-meditasjon
Halvorsbøle, Hadeland
3. februar, 2017
Helgeretrett i Acem-meditasjon
Halvorsbøle, Hadeland
3. februar, 2017
Miniretrett i Acem-meditasjon
Halvorsbøle, Hadeland
4. februar, 2017
Grunnkurs i Acem-meditasjon
Markens gate 37, Kristiansand
4. februar, 2017
Grunnkurs i Acem-meditasjon
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
7. februar, 2017
Langmeditasjon
Markens gate 37, Kristiansand
8. februar, 2017
Kurs for forsterket metodelyd
Sporveisgaten 37, Oslo
8. februar, 2017
Grunnkurs i Acem-meditasjon
Sporveisgaten 37, Oslo
9. februar, 2017
Langmeditasjon
Sporveisgaten 37, Oslo
12. februar, 2017
Informasjonsmøte om Acem-meditasjon
Sporveisgaten 37, Oslo
15. februar, 2017
Acem Forum
Sporveisgaten 37, Oslo
16. februar, 2017
Grunnkurs i Acem-meditasjon
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
18. februar, 2017
Grunnkurs i Acem-meditasjon
Henrik Steffens gt 21, Stavanger
23. februar, 2017
Grunnkurs i Acem-meditasjon
Sporveisgaten 37, Oslo